Symbolum XXXIV.
Symbolum XXXIV., Ferendum et sperandum (c. T5v : p. 226 ; mm 152 x 118)

punto beige intro elenchus punto beige